Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Deelen Verswaren dragen we het milieu een warm hart toe. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze verlichting alleen brandt wanneer dat nodig is. In onze opslagruimten schakelt de verlichting automatisch aan en na verloop van tijd ook weer uit.

Daarnaast zijn we actief bezig met afvalscheiding. Papieroverschotten gaan naar recyclebedrijven en het papier dat we gebruiken is gerecycled. Plastic wordt ook apart ingezameld.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Deelen Verswaren, zowel in materiaalgebruik als in energie, transport en logistiek. We denken aan lichtere verpakkingen, optimaliseren van routes, efficiënt transport en het inzetten van stille en schone vrachtwagens.

Ons wagenpark is al jaren uitgerust met roetfilters, waardoor we zonder problemen in alle steden kunnen rijden. Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen staat milieuvriendelijkheid voorop. Bovendien zijn al onze vrachtwagens uitgerust met zonnepanelen, waarmee we extra groen zijn!

De schoonmaakmiddelen die we gebruiken zijn biologisch afbreekbaar en vormen geen gevaar voor mens en milieu.

Met deze maatregelen hopen we bij Deelen Verswaren ons steentje bij te dragen aan een gezonde en ecologisch verantwoorde leefomgeving.